ایران شریک مطالعاتی گردشگری آذربایجان

ایران به عنوان شریک مطالعاتی کشور آذربایجان در پروژه گردشگری «بازاریابی مقصد» در کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی – تجاری سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب شد.

با توجه به پذیرفته شدن پروژه گردشگری ایران در کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی تجاری سازمان همکاری‌های اسلامی (COMCEC-OIC) در سال ۲۰۱۸ و با مشارکت کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان، در اقدامی متقابل کشور آذربایجان نیز جمهوری اسلامی ایران و کامرون را به عنوان شریک مطالعاتی در پروژه گردشگری خود معرفی کرد.

amout

با توجه به پذیرفته شدن پروژه گردشگری ایران در کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی تجاری سازمان همکاری‌های اسلامی (COMCEC-OIC) در سال ۲۰۱۸ و با مشارکت کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان، در اقدامی متقابل کشور آذربایجان نیز جمهوری اسلامی ایران و کامرون را به عنوان شریک مطالعاتی در پروژه گردشگری خود معرفی کرد.

مجری پروژه برای اجرایی کردن آن در سال ۲۰۱۹، همراه با تیم متخصصان و پژوهشگران کشور آذربایجان در نیمه اول خرداد سالجاری به ایران سفر و نشست هم‌اندیشی با صاحبنظران و متخصصان گردشگری کشورمان برای تکمیل پرسشنامه تحقیقاتی برگزار می شود.

در چارچوب مفهومی پیشنهادی،یک مقصد به عنوان یک سیستم مولد بازارمحور با حضور گردشگران فعال می‌شود. اما بصورت مشترک توسط گردشگران همگام با تامین‌کنندگان، خدمات تولید می‌شوند و در راستای کل سیستم گردشگری مقصد در کنار مبداء، جابجایی، فضای مجازی و شناختی قرار می‌گیرد.

کومسک بازوی اقتصادی تجاری سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC) و چرخه مدیریت پروژه (PCM) نیز یکی از مکانیزم‌های استراتژی کمیته دائمی کومسک است که با هدف ارائه کمک‌های بلاعوض به پروژه‌های ظرفیت‌سازی و همکاری‌های فنی از سپتامبر ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده است.

منبع: صدای میراث

آژانس مسافرتی آموت سیر

98/02/21

مقالات مرتبط

لغو روادید ایران و عراق

مشاهده

View more

لغو روادید ایران و عراق

نویسنده : آموت سیر

مشاهده
0 1397/12/22
ایران شریک مطالعاتی گردشگری آذربایجان

مشاهده

View more

ایران شریک مطالعاتی گردشگری آذربایجان

نویسنده : آموت سیر

,[(img)|1038194528542001B] با توجه به پذیرفته شدن پروژه گردشگری ایران در کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی تجاری سازمان همکاری‌های اسلامی (COMCEC-OIC) در سال ۲۰۱۸ و با مشارکت کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان، در اقدامی متقابل کشور آذربایجان نیز جمهوری اسلامی ایران و کامرون را به عنوان شریک مطالعاتی در پروژه گردشگری خود معرفی کرد. مجری پروژه برای اجرایی کردن آن در سال ۲۰۱۹، همراه با تیم متخصصان و پژوهشگران کشور آذربایجان در نیمه اول خرداد سالجاری به ایران سفر و نشست هم‌اندیشی با صاحبنظران و متخصصان گردشگری کشورمان برای تکمیل پرسشنامه تحقیقاتی برگزار می شود. در چارچوب مفهومی پیشنهادی،یک مقصد به عنوان یک سیستم مولد بازارمحور با حضور گردشگران فعال می‌شود. اما بصورت مشترک توسط گردشگران همگام با تامین‌کنندگان، خدمات تولید می‌شوند و در راستای کل سیستم گردشگری مقصد در کنار مبداء، جابجایی، فضای مجازی و شناختی قرار می‌گیرد. کومسک بازوی اقتصادی تجاری سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC) و چرخه مدیریت پروژه (PCM) نیز یکی از مکانیزم‌های استراتژی کمیته دائمی کومسک است که با هدف ارائه کمک‌های بلاعوض به پروژه‌های ظرفیت‌سازی و همکاری‌های فنی از سپتامبر ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده است. منبع: صدای میراث

مشاهده
0 1398/2/21