تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت (پاییز 96)

System.Exception: Error In Process 'view' Command In Sequence 1: Error In Run 'view' Command: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Data.Select.Evaluate(Int32 record)
at System.Data.Select.FindFirstMatchingRecord()
at System.Data.Select.SelectRows()
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 46
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 42
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'view' Command: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Data.Select.Evaluate(Int32 record)
at System.Data.Select.FindFirstMatchingRecord()
at System.Data.Select.SelectRows()
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 46
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 42
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Data.Select.Evaluate(Int32 record)
at System.Data.Select.FindFirstMatchingRecord()
at System.Data.Select.SelectRows()
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 46
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 42
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

اعتبار : 0

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2845000 3395000 2445000 2095000
2945000 3695000 2545000 2145000
3195000 4095000 2745000 2245000
3395000 4545000 2945000 2345000
3495000 4695000 2995000 2345000
2795000 3295000 2395000 2095000
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
0
نرخ اتاق دو تخته
2845000
نرخ اتاق یک تخته
3395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2445000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2095000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
0
نرخ اتاق دو تخته
2945000
نرخ اتاق یک تخته
3695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2545000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2145000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
0
نرخ اتاق دو تخته
3195000
نرخ اتاق یک تخته
4095000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2745000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2245000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
0
نرخ اتاق دو تخته
3395000
نرخ اتاق یک تخته
4545000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2945000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2345000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
0
نرخ اتاق دو تخته
3495000
نرخ اتاق یک تخته
4695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2345000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
0
نرخ اتاق دو تخته
2795000
نرخ اتاق یک تخته
3295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2095000
موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
  • تصاویر
توضیحات تور
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان به بانکوک - ویزای توریستی - ترانسفر فرودگاهی- 7 شب اقامت با صبحانه پرواز داخلی بانکوک- پوکت - بانکوک گشت نیمروزی در پوکت - راهنمای فارسی زبان
نام تور برنامه ریزی شده
تور تایلند 7 شب و 8 روز پوکت (پاییز 96)
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
15 آبان تا 24 آذر (6 نوامبر تا 15 دسامبر)
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت گشت شهری صبحانه بوفه راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2795000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air